Görme Engelliler

KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

Okulumuz 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında İzmir İş Eğitim Merkezi ile aynı binada hizmete giren ve 16-21 yaş arası zihinsel özürlü bireylere akademik ve iş eğitimi alanlarında eğitim veren MEB’e bağlı bir öğretim kurumudur.
Okulumuzda akademik dersler, branş dersleri ve iş eğitimi dersleri   yürürlükte olan mevzuata göre planlanmaktadır. Akademik dersler sınıf öğretmenleri tarafından yürütülürken, branş dersleri ve iş eğitim dersleri ile atölye çalışmaları sınıf öğretmenleri ve alan öğretmenleri ile beraber yürütülmektedir.
Akademik eğitimde amacımız öğrencilerin yaş ve düzeylerine uygun temel bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu eğitime paralel olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre bireysel eğitim çalışmaları da yürütülmektedir.
Branş derslerinde öğrencilerimizin sosyalleşmelerine yardımcı olacak spor, müzik ve resim iş çalışmaları yürütülmektedir.
İş eğitimi ve Meslek Ahlakı derslerindeki asıl hedefimiz öğrenciyi  iş ortamına hazırlamaktır. Akademik eğitimini tamamlayan öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarda, 3308 Sayılı Kanuna göre stajyer öğrenci kapsamında işe yerleştirilmekte, sigorta işlemleri okulumuz tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimizin iş yerine uyumu ve yaptığı işe yönelik becerilerini geliştirmesi amacı ile okulumuz tarafından rehberlik yapılmaktadır. Akademik eğitimini tamamlayan ancak işe yerleştirilemeyen öğrencilerimiz, beceri düzeylerine yönelik atölyelerde ve ya işveren protokolü ile  açılan atölyelerimizde iş eğitimi çalışmalarına devam etmekte ve  bütün öğrencilerimiz bu atölyelerden faydalanmaktadır.
Okulumuzda, İzleme ve Yöneltme Kurulu, Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu, Bireysel Eğitim Programı Geliştirme Birimi, Proje Hazırlama ve Geliştirme Birimi, Tören Kutlama Komitesi, Sosyal Faaliyetler Ekibi gibi çalışma grubları oluşturularak, eğitim öğretim hizmetleri ve sosyal aktivitelerin koordineli bir şekilde yürütülebilmesi sağlanmaktadır.
Okulumuzda ki öğrencilerin yemek ve ulaşım gibi bazı giderleri devlet tarafından karşılanırken, diğer ihtiyaçlarımız Okul Aile Birliğinin çalışmaları ile giderilmektedir